Průvodce praxí

Vzdělávací a tréninkové moduly

Výstupem projektu v této klíčové aktivitě je 6 Průvodců praxí - metodik, které jsou základním podkladem pro studenty vykonávající praxi v rámci svého bakalářského studia na VŠPJ v oborech Finance a řízení, Cestovní ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Na zpracování a připomínkování Průvodců pracovaly týmy složené jak z akademických pracovníků, tak zástupců finančních partnerů a dalších odborníků z aplikační sféry. O jejich aktualizaci a postupnou inovaci pečují oborové katedry, především garanti praxí z těchto kateder, stejně tak jsou i zodpovědní za jejich aplikaci v praxi.