Průvodce praxí

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Charakteristika školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) vznikla zákonem č. 375/2004 Sb. jako první veřejná neuniverzitní vysoká škola v České republice. Nová vysoká škola v kraji Vysočina navázala na desetileté působení Vyšší odborné školy Jihlava (VOŠ Jihlava).

Jako veřejná vysoká škola neuniverzitního typu se VŠPJ zaměřuje především na rozvoj bakalářského terciárního vzdělávání. Charakteristickým rysem je velký podíl studijní praxe v rámci každého studijního oboru. Z této skutečnosti vyplývá kooperace VŠPJ s firmami a institucemi.

VŠPJ je regionální vysoká škola spolupracující s krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. Při tvorbě nových studijních programů a oborů se snaží vycházet z potřeb a rozvojových cílů kraje. V průběhu plnění úkolů vyplývajících z hlavní činnosti navazuje na rozvojové dokumenty kraje Vysočina.

Realizované studijní bakalářské programy

EKONOMIKA A MANAGEMENT

  • obor Finance a řízení (Katedra ekonomických studií) prezenční i kombinovaná forma
  • obor Cestovní ruch (Katedra cestovního ruchu) prezenční i kombinovaná forma

ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA

  • obor Počítačové systémy (Katedra technických studií) prezenční i kombinovaná forma
  • obor Aplikovaná informatika (Katedra technických studií) prezenční forma

OŠETŘOVATELSTVÍ

  • obor Porodní asistentka (Katedra zdravotnických studií) prezenční forma
  • obor Všeobecná sestra (Katedra zdravotnických studií) prezenční i kombinovaná forma

PORODNÍ ASISTENCE

  • obor Porodní asistentka (Katedra zdravotnických studií) kombinovaná forma

Přeshraniční spolupráce

VŠPJ klade důraz na aktivity směřující k internacionalizaci studia. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia na jedné z 22 partnerských zahraničních škol, např. v Belgii Haute Ecole Ephec (Brusel), Finsku Mikkelli University of Applied Sciences (Savonlinna), Portugalsku Escola Superior de Ciências Empresariais (Setúbal), Dánsku Niels Brock Commercial College, (Copenhagen), Německu Hochschule Reutlingen (Reutlingen). K významným zahraničním partnerům patří také Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Goethe Institut, FH Wien a Österreichisches Kulturforum. K podpoře studentské zahraniční mobility jsou využívány především prostředky programu ERASMUS. VŠPJ považuje zahraniční studentskou mobilitu i mobilitu akademických pracovníků za jednu ze svých priorit. Trend internacionalizace studia potvrzuje i povinnost každého studenta absolvovat během studia výuku alespoň jednoho předmětu v cizím jazyce. Dále se na škole zvyšuje počet zahraničních studentů přijímaných v rámci mobility programu ERASMUS. Kromě zahraničních stáží škola nabízí krátkodobé studijní pobyty pro týdenní intenzivní výuku v zahraničí, a to na mezinárodních projektových týdnech, tzv. International Business Week.

Institut celoživotního vzdělávání

VŠPJ se stala aktivním členem Asociace Univerzit třetího věku (U3V), která sdružuje v České republice kolem dvaceti univerzit působících v oblasti vzdělávání seniorů. Nabídka kurzů je obohacována každým rokem. Pro rozšíření a zkvalitněni činnosti U3V se využívají centralizované rozvojové programy MŠMT. V rámci Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) jsou na VŠPJ rovněž realizována školení a vzdělávací kurzy pro úředníky Magistrátu města Jihlavy a Krajského úřadu kraje Vysočina. VŠPJ připravuje různé kurzy a školení dle konkrétní poptávky firem a institucí a veřejné správy. Příkladem je dvousemestrové vzdělávání pracovníků firmy Bosch Diesel, s.r.o. v Jihlavě v předmětech matematika a fyzika. V rámci tohoto školení byli zaměstnanci připravováni na studium v kombinované formě oborů vyučovaných především na VŠPJ.

Ubytování, stravování

Pro studenty je zajištěno ubytování na školních kolejích ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Sociální zařízení je na chodbách a v každém patře se nachází kuchyňka se spotřebiči.

V prostorách školy je umístěna menza s kapacitou cca 800 obědů. Toto stravovací zařízení slouží i široké veřejnosti.

Vysokoškolská knihovna

Další službou, také ve velké míře využívanou širokou veřejností, je školní knihovna. Knihovna patří pod Centrum vědeckých a pedagogických informací. Kapacita katalogizovaných knihovních jednotek byla navýšena na 50 000 záznamů. Součástí knihovny je cizojazyčné oddělení, ve kterém probíhají kurzy německého a anglického jazyka pro všechny úrovně stanovené Evropským referenčním rámcem. Po jejich úspěšném absolvování získají účastníci mezinárodně uznávaný certifikát. Tyto kurzy jsou určeny nejenom pro studenty, ale i pro veřejnost.

Cestovní kancelář

Od roku 2008 je VŠPJ vlastníkem koncese na provozování cestovní kanceláře. Tato kancelář byla zřízena za účelem vytvoření prostředí pro získání praktických zkušeností našich studentů a organizace zájezdů studentů oboru cestovní ruch i veřejnosti.
Více informací získáte na adrese: www.cestovka-jihlava.cz.

Více o škole na: www.vspj.cz

Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Lojda, lojdal@vspj.cz