Průvodce praxí

Seminář : Psychologie reklamy

s Doc. PhDr. Jitkou Vysekalovou, Ph.D, psycholožkou, zakladatelkou a prezidentkou České marketingové společnosti.

7. října 2010, 14:00 hod. v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Uznávaná odbornice na psychologii reklamy a prezidentka České marketingové společnosti a Asociace psychologů trhu (APT), je členkou Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného míněni (ESOMAR) a Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS). Řadu let působí jako nezávislý konzultant v oblasti psychologie trhu a spotřebitele, psychologie reklamy. Externě přednáší na VŠE Praha a FSS MU Brno, UTB Zlín, UK Praha. Doc. Vysekalová publikuje v řadě odborných časopisů a je autorkou či spoluautorkou celé řady knižních publikací (Psychologie reklamy, Psychologie trhu, Psychologie spotřebitele, Jak dělat reklamu, atd.)

Ke stažení

Fotogalerie