Průvodce praxí

Pokyny pro účastníky

  1. Konference MODELOVÁNÍ PROCESŮ se koná 21. října 2010 v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava. Budova školy sousedí s autobusovým nádražím Jihlava. Pro účastníky, kteří přijedou vlakem, je přiložen plán cesty z nádraží ČD k místu pořádání konference pomocí MHD.
  2. Konference nemá vložné, objednané obědy, pohoštění v přestávkách konference a v průběhu společenského večera jsou hrazeny pořadatelem konference.
  3. Registrace účastníků bude umístěna před aulou školy v přízemí. Pro konferenci jsou určeny učebny P3, U5, U6 a U12. Účastníci dostanou podrobný program konference, seznam rozšířených abstraktů příspěvků a samotné příspěvky na CD.
  4. V průběhu konference, podle programu, jsou přestávky k občerstvení, oběd (od 12:30) a společenský večer (od 17:00). Vše je umístěno v budově školy. Ubytování na noc 20. 10., resp. 21. 10. si zabezpečují a hradí účastníci konference v hotelech/penzionech města Jihlavy.
  5. Na všech zmíněných učebnách je počítač a datový projektor. Jestli budou na kontakt konference zaslány prezentace, budou jejich ikony umístěny na ploše se jménem referujícího.
  6. Ačkoliv budou příspěvky umístěné jen na CD, přesto prosíme autory o dodržení šablony pro zápis příspěvků

Organizační výbor