Průvodce praxí

Společenská akce

Společenský večer je příležitostí k výměně odborných zkušeností z práce s procesy, jejich modelováním a k tomu využívaných grafických nástrojů.

Osobní kontakty, získané v průběhu rautu, jistě budou hrát nezanedbatelnou roli v další možné spolupráci mezi jednotlivci, jejich katedrami nebo ústavy, podniky softwarovými firmami, ve veřejné správě a v cestovním ruchu.

Přestože jsou pohledy na procesy odlišné, zejména mezi managementem podniků, firem, veřejné správy a cestovního ruchu, který procesy řídí, optimalizuje a přetváří a informatiky, kteří procesy komputerizují, je právě vzájemná diskuse užitečná.

Podobná je situace v oblasti modelování procesů, protože i zde jsou modelovací nástroje managementu a informatiků odlišné.

Pochopitelně, od odborných problémů lze v diskusi přejít k existenčním a osobním problémům a zvýšit tak osobní informovanost o pracovištích zabývajícími se obdobnou problematikou procesů.

Garant konference oba výbory, administrátor a moderátor přejí všem účastníkům rautu veselou náladu, spokojenost s občerstvením a případnou doprovodnou muzikou.

Moderátor konference