Průvodce praxí

Konference : Modelování procesů

Konference MODELOVÁNÍ PROCESŮ, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, je první z konferencí pořádaných v rámci projektu Most k partnerství-VŠPJ tvoří síť, registračního čísla CZ.1.07/2.4.00/12.0115, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jehož je polytechnika řešitelem.

Téma konference bylo zvoleno s ohledem na neustále se zvyšující požadavky naší společnosti na komputerizaci procesů v podnicích, firmách, veřejném životě, vysokých školách a v mnoha dalších organizacích.

Modelování procesů, které předchází jejich komputerizaci, již proběhlo svými začátky a současná doba předkládá řadu modelovacích jazyků, diagramů a s nimi souvisejících grafických nástrojů. Zkušenosti, které bychom si mohli v rámci konference předat, mohou rozšířit naše obecné a specifické poznatky o problematice modelování procesů, a rovněž rozšířit o pohledy všech, kteří s procesy přicházejí do styku.

Garant konference a programový výbor si proto přejí široké zastoupení odborníků na procesy z různých oblastí života společnosti a kvalitní diskusi v odborných sekcích. Podporou tohoto přání jistě budou proslovy pozvaných odborníků, z podniků, firem, softwarových firem, z veřejné správy, cestovního ruchu a akademické půdy v rámci plenárního zasedání.

Garant konference a programový výbor děkují všem za zájem o účast na konferenci.

Plenární sezení, společenské posezení a závěr konference moderuje prof. Milan Mišovič, člen programového a organizačního výboru.

Administrátor konference