Průvodce praxí

Seminář : Finanční nástroje podpory podnikání z evropských fondů

s Ing. Ivanem Takáčem, PhD., z Fakulty európskych študií a regionálneho rozvoja Slovenskej pol‘nohospodárskej univerzity v Nitre.

12. prosince 2012, 12:30 hod. v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

Ke stažení

Fotogalerie