Průvodce praxí

Seminář : Psychosociální krizová pomoc

s PhDr. Bohumilou Bašteckou, Ph.D., psycholožkou z oblasti sociální a klinické

17. května 2010, 9:00 hod. v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.

Působí jako psycholožka v oblasti sociální a klinické. Zabývá se supervizí, individuální a komunitně orientovanou pomocí po neštěstích, poradenstvím, krizovou připraveností. Přednáší na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, je odbornou garantkou kurzů a výcviků ve sdruženích Rafae a Remedium Praha, a odbornou garantkou Psychosociálních intervenčních týmů. Je spoluautorkou učebnice Základy klinické psychologie a vedoucí autorského kolektivu u knih Klinická psychologie v praxi, Terénní krizová práce a Psychologická encyklopedie (Aplikovaná psychologie).

Ke stažení

Fotogalerie