Průvodce praxí

Pokyny pro účastníky

  • konference Trendy a technologie 2012 se koná 5. 12. 2012 v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava. Budova školy sousedí s autobusovým nádražím Jihlava. Pro účastníky, kteří přijedou vlakem, je přiložen plán cesty z nádraží ČD k místu pořádání konference prostřednictvím MHD.
  • parkovat je možno v areálu staré nemocnice, viz mapa, nebo ve dvoře Vysoké školy polytechnické Jihlava – z ulice Tyršova (za pomníkem doleva). Vjezd do dvora školy bude otevřen v době od 7:30 do 9:30. Pokud přijedete v jiný čas, kontaktujte paní Machovcovou 775 766 327, která zajistí otevření průjezdu do dvora školy.
  • účast na konferenci je bezplatná, oběd, pohoštění v přestávkách konference jsou hrazena pořadatelem konference.
  • Sborník konference v elektronické podobě na CD bude účastníkům rozeslán."
  • podrobnosti k formátu prezentací a příspěvků jsou uvedeny v sekci Pokyny pro autory.