Průvodce praxí

Témata

Konference Trendy a technologie 2012 má za cíl pokrýt svým zaměřením oblasti studia bakalářských oborů Počítačové systémy a Aplikovaná informatika. Příspěvky na konferenci by proto měly tematicky spadat do jedné z následujících sekcí:

  • informační systémy, řízení softwarových projektů, podniková informatika
  • vývoj software, serverové aplikace, sítě
  • průmyslová automatizace, senzorika, robotika
  • zpracování signálu a obrazu, vývoj elektroniky