Průvodce praxí

Konference : Trendy a technologie

Konference Trendy a technologie 2012 navazuje na sérii konferencí pořádaných na Vysoké škole polytechnické Jihlava v rámci projektu „Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť“, registračního čísla CZ.1.07/2.4.00/12.0115, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož je Vysoká škola polytechnická řešitelem. Konferenci pořádá Katedra elektrotechniky a informatiky pod záštitou rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava, Ing. Jakuba Novotného, Ph.D.

Konference Trendy a technologie má za cíl zprostředkovat studentům i akademickým pracovníkům setkání s inovativními přístupy zejména v oblasti elektrotechniky a informatiky, prezentovanými odborníky z široké praxe. Tento cíl zcela souzní s posláním Vysoké školy polytechnické Jihlava, totiž orientovat se na aplikovanou vzdělanost a podporovat spolupráci s aplikační sférou. Výběr témat pro konferenci souvisí se dvěma technickými obory vyučovanými na Vysoké škole polytechnické, tedy hardwarově orientovanými Počítačovými systémy a softwarově orientovanou Aplikovanou informatikou. Věříme, že zejména naše studenty tento způsob získání zajímavých a cenných informací „z první ruky“ zaujme. Pro odborníky z praxe představuje konference možnost prezentovat zajímavou problematiku ze své práce před studenty našich bakalářských oborů a podpořit tak jejich zájem o danou oblast, o techniku obecně a v neposlední řadě i o svou firmu. Jednou ze studijních povinností našich studentů je absolvování praxe v délce čtrnácti týdnů. Možná, že právě zajímavý příspěvek vyslechnutý na konferenci Trendy a technologie rozhodne o tom, kde se budou o praxi ucházet.

Konference bude probíhat v jednom dni a bude rozdělena do několika nepřekrývajících se tematických okruhů či sekcí, které budou pokrývat oblasti informačních systémů a řízení, podnikového IT, vývoje software, průmyslové automatizace, senzoriky a robotiky, zpracování signálu a obrazu, vývoje elektronických zařízení. Všechny prezentace budou probíhat formou přednášek, nebude otevírána posterová sekce. Účast na konferenci je bezplatná. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

Programový výbor děkuje všem zájemcům o konferenci a těší se na setkání na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Ke stažení

Fotogalerie