Průvodce praxí

Konference : Matematika v ekonomické praxi

Konference Matematika v ekonomické praxi, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, je další z konferencí pořádaných v rámci projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť, registračního čísla CZ.1.07/2.4.00/12.0115, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož je polytechnika řešitelem.

Téma konference bylo zvoleno s ohledem na neustále se zvyšující požadavky naší společnosti na komputerizaci procesů v podnicích, firmách, veřejném životě, vysokých školách a v mnoha dalších organizacích, ke které je třeba využívat matematické procesy a postupy. Po úspěšném prvním ročníku konference v roce 2010 pořádáme nyní druhý ročník na totéž téma.

Zkušenosti, které bychom si mohli v rámci konference předat, mohou rozšířit naše obecné a specifické poznatky o problematice dalšího zavádění matematiky do ekonomických procesů.

Garant konference a organizační výbor si proto přejí široké zastoupení odborníků na procesy z různých oblastí života společnosti a kvalitní diskusi. Podporou tohoto přání jistě budou proslovy pozvaných odborníků na plenárním zasedání.

Garant konference a organizační výbor děkují všem za zájem o účast na konferenci.

Plenární sezení, společenské posezení a závěr konference moderuje RNDr. Marie Hojdarová, CSc., člen organizačního výboru.

Ke stažení

Fotogalerie