Průvodce praxí

Seminář : Motivace a hodnocení zaměstnanců

s Ing. Bc. Ivanou Hanákovou Kosourovou, DiS., vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina

13. března 2012, 15:00 hod. v posluchárně P4, VŠP Jihlava, Tolstého 16

Ke stažení

Fotogalerie