Průvodce praxí

Konference : Konkurence

Konference KONKURENCE, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, je jednou z konferencí pořádaných v rámci projektu Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť, registračního čísla CZ.1.07/2.4.00/12.0115, operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, jehož je polytechnika řešitelem.

Již čtvrtý ročník navazuje na tradici konferencí „Konkurence – teoretické a praktické aspekty“ pořádaných Katedrou ekonomických studií v minulých letech. Letošní ústřední téma konference zní:

„Role nehmotných faktorů ve vytvoření konkurenční výhody organizací.“

Cílem prvního dne letošní konference je proto:

  1. Diskutovat výsledky výzkumů, které hledají zdroje konkurenční výhody.
  2. Rozebrat postupy, kterými lze zvyšovat konkurenční výhodu organizací.
  3. Oslovit výhody a nevýhody měřítek výkonnosti podniků, jež je odrazem úspěšně nalezené konkurenční výhody.

Druhý den konference bude zaměřen na jeden z nejpodstatnějších nehmotných zdrojů konkurenční výhody, kterým je vzdělávání:

  1. Vzdělávání současných zaměstnanců organizací.
  2. Vzdělávání potenciálních zaměstnanců, zejména studentů prezenčních forem vysokých škol.
  3. Nároky na provázanost všech znalostí a dovedností nabývaných studenty ekonomických studijních oborů.

Ke stažení