Průvodce praxí

Konference : Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu

Vysoká škola polytechnická, Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje a Kraj Vysočina pořádají 31. 5. 2012 konferenci na téma Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu.

Cíle konference:

  • diskuse o problémech a možnostech veřejné správy, veřejných financí a regionálního rozvoje z pohledu odborníků z organizací veřejné správy, podnikatelských subjektů, akademických pracovníků a odborné veřejnosti.
  • naznačení možností veřejné správy při řešení problémů a hledání nových trendů rozvoje regionu z pohledu vybraných aspektů trvale udržitelného rozvoje, životní úrovně obyvatel, lidských zdrojů, ochrany společnosti a životního prostředí.

Ke stažení