Průvodce praxí

Seminář : Regionální politika a rozvoj: „Příprava ČR na období 2014 – 2020 rizika a příležitosti“

s Ing. Danielem Braunem, MA, prvním náměstkem ministra pro místní rozvoj ČR - Ing. Kamila Jankovského.

28. listopadu 2011, 13:30 hod. v posluchárně P2 VŠP Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

Ke stažení

Fotogalerie