Průvodce praxí

Seminář : Uplatňování kohezní politiky ve Slovenské republice a příprava projektů z evropských fondů

s Ing. Marcelou Chrenekovou a Ing. Barborou Milotovou, PhD., odborníky na financování a management projektů z evropských fondů, pedagogy z Fakulty európskych študií a regionálneho rozvoja Slovenskej pol‘nohospodárskej univerzity v Nitre.

2. listopadu 2011, 16:00 hod. v posluchárně P1 VŠP Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

Ke stažení

Fotogalerie