Průvodce praxí

Konference : Jihlavské zdravotnické dny 2012 - II. ročník

Tato konference je pro akademické pracovníky vysokých škol.
Konferenci NEBUDOU přiděleny kreditní body od ČAS.

Konference JIHLAVSKÉ ZDRAVOTNICKÉ DNY 2012 - II. ROČNÍK, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, je jednou z konferencí pořádaných v rámci projektu Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť, registračního čísla CZ.1.07/2.4.00/12.0115, operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, jehož je polytechnika řešitelem.

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti aktivního vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného i zdravého člověka v péči o jeho zdraví.

Konference přinese různé pohledy na problematiku ošetřovatelství a porodní asistenci z historického pohledu, současnosti a načrtne vizi těchto oborů do budoucnosti. Předpokládá se výměna zkušeností v jednotlivých oblastech ošetřovatelství na mezinárodní úrovni. Konferenci mohou využít i studenti programu ošetřovatelství, porodní asistence pro získání nových poznatků z oblasti vědy a výzkumu ošetřovatelství.

Konference přinese různé pohledy na současnou problematiku poskytování ošetřovatelské péče a porodní asistence. Předpokládá se výměna zkušeností v jednotlivých oblastech ošetřovatelství a porodnictví na mezinárodní úrovni.

Programový a organizační výbor děkují všem za zájem o účast na konferenci.

Ke stažení