Průvodce praxí

Seminář : Šířková pásovitost krajin Asie

s prof. RNDr. Jaromírem Demkem, DrSc., předním českým geografem a geomorfologem

10. května 2011, 9:45 hod. v divadelním sále DKO, Tolstého 2, Jihlava

Krátce o prof. RNDr. Jaromíru Demkovi, DrSc.:

Prof. Demek je předním českým geomorfologem s velkou vědeckou erudicí a mezinárodním věhlasem. Jeho odborná specializace spočívá v geomorfologii, teoretické geografii a v současné fázi pedagogicko-vědecké kariéry i v krajinné ekologii. Publikační činnost obsahuje více než 500 titulů vydaných i v zahraničí. Mezi nejvíce ceněná díla patří např. syntéza Obecná geomorfologie (1988). Významné je působení J. Demka ve strukturách Mezinárodní geografické unie (IGU), čtyři roky vedl její pracovní skupinu a osm let komisi pro geomorfologické mapování. Působil mnoho let v Brně jako vedoucí Geografického ústavu Československé akademie věd a jako vedoucí katedry geografie na Univerzitě J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita). Poté vedl katedru geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1992 byl jmenován profesorem. V roce 2000 mu byla udělena stříbrná medaile Masarykovy univerzity.

V současnosti působí na brněnském pracovišti Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a přednáší na Fakultě sociálních studií MU Brno. Externě spolupracuje s katedrou cestovního ruchu VŠPJ.

Ke stažení

Fotogalerie