Průvodce praxí

Seminář : Biopotraviny a ekologické zemědělství

s doc. Ing. Jaroslavem Jánským, CSc., proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost a vnější vztahy.

3. května 2011, 15:00 hod. v aule Mendelovy univerzity v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třída Generála Píky 7, 613 00 Brno - Černá Pole

Program semináře

  • Co si představujete pod pojmem ekologické zemědělství (hospodaření)?
  • Jak dlouho v ČR má své místo?
  • Co je biopotravina?
  • Jak ji poznáte?
  • Víte jak chutná?
  • Kupujete biopotraviny?
  • Bydlím „městečko, vesnička“… je to dostupné?

Ke stažení

Fotogalerie