Průvodce praxí

Seminář : Diplomatický protokol a společenská etiketa

s Ing. Ivanou Šteklovou, vedoucí Odboru sekretariátu hejtmana kraje Vysočina.

17. května 2011, 16:00 hod. v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

Program semináře

Protokol:

Stanovuje zásady styku společensky významných osob a představitelů různých států mezi sebou.

Diplomatický protokol:

Vznikl spojením „diplomacie a protokolu“ a zabývá se formální, nikoliv věcnou stránkou mezinárodních styků.

 • základní pravidla společenské přednosti
 • pozdrav, podání rukou, oslovování
 • představování
 • tykání, vykání
 • oslovení, titulatura
 • typy společenských podniků
 • stolování
 • úloha hostitele a hosta
 • vizitky a jejich použití
 • jmenovky, pracovní jednání
 • oblékání ve společenském styku
 • pozvánky, zasedací pořádky
 • dary, květiny
 • příprava a organizace VIP návštěvy - příprava návštěvy prezidenta republiky

Ke stažení

Fotogalerie