Průvodce praxí

Program konference

Čtvrtek 3. 3. 2011

09:30 - 10:00Registrace účastníků před aulou VŠPJ

Úvodní zasedání
10:00 - 10:10Úvodní slovo
Ing. Jakub Novotný, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava
10:10 - 10:20Představení tématu konference a pořádající Katedry ekonomických studií
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava
10:20 - 11:00Krize a její inspirace pro zvyšování podnikové konkurenceschopnosti
prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
11:00 - 11:40Postavení kraje Vysočina z pohledu rozvojového potenciálu lidských zdrojů
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava
Prof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc., Mendelova univerzita
11:40 - 12:00Posouzení rozvojového potenciálu vybraných mikroregionů
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., Mendelova univerzita v Brně
12:00 - 13:00oběd

Blok: Management a konkurenceschopnost
13:00 - 13:20Faktory konkurenceschopnosti
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Ekonomicko-správní fakulta MU
13:20 - 13:40Konkurenceschopnost výrobního podniku - dodavatele pro automobilový průmysl.
Ing. Miroslav Pech, předseda představenstva TESLA Jihlava, a.s.
13:40 - 14:00Ekonomické aspekty konkurenceschopnosti
Ing. Petr Horák, MBA, ředitel společnosti Modia a.s.
14:00 - 14:15Marketingové a manažerské techniky zvyšující konkurenceschopnost
Ing. Jiří Štefl, jednatel společnosti OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o.
14:15 - 14:30Konkurenceschopnost podniku ve vztahu k rozvoji podnikové strategii
Ing. Viliam Záthurecký, MBA., Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta MU
14:30 - 14:45Stakeholder management a analýza stakeholder jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací
Ing. Marie Slabá, Ing. Vendula Simotová, VŠTE České Budějovice
14:45 - 15:00Vlastnícka štruktúra a konkurencieschopnosť
Ing. Peter Marinič, Ekonomicko-správní fakulta MU
15:00 - 15:30Přestávka s občerstvením

Blok: Nehmotné faktory konkurenceschopnosti
15:30 - 15:50Nehmotná aktiva morálního charakteru konkurenční výhodou na trhu.
doc. PhDr. Ivo Rolný, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
15:50 - 16:10Naše konkurenceschopnost je v technické vzdělanosti
Ing. Petr Novotný, jednatel Automotive Lighting s.r.o.
16:10 - 16:30Kompetence zaměstnanců, nutné pro udržení konkurenceschopnosti podniku
Ing. Karel Policar, ředitel IEG s.r.o.
16:30 - 16:45Konkurenceschopnost a její aspekty v leteckém průmyslu
Ing. Luboš Kameník, technický ředitel Jihlavan, a.s.
16:45 - 17:00Formy vstupu podniků na zahraniční trhy
Ing. Ondřej Melichar, Ekonomicko-správní fakulta MU
17:00 - 17:15 Euro a cenová konkurenceschopnost v zahraničním obchodě
Ing. Vendula Simotová, Ing. Marie Slabá, VŠTE České Budějovice
17:15 - 17:30 Hysterézia v nezamestnanosti a jej dôsledky na trhoch práce krajín V4
Ing. Václav Školuda, Vysoká škola ekonomická v Praze
17:30 - 17:45Konkurence při poskytování veřejných služeb
Ing. Pavel Rousek, Ing. Martin Maršík, Ph.D., VŠTE České Budějovice

Společenský večer
17:45 - ?zasedací místnost VŠP

Pátek 4. 3. 2011

Blok: Vliv účetnictví a daní na konkurenceschopnost
9:30 - 10:10Pentální účetnictví
Ing. Jiří Dušek, daňový poradce, Organizační kancelář s.r.o.
10:10 - 10:40Využití metody plných nákladů (full cost) v prostředí českých vysokých škol
Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
10:40 - 11:00Přenesení daňové povinnosti DPH na odběratele
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D., Ing. Miroslav Máče, CSc. Ph.D., VŠTE České Budějovice
11:00 - 11:20Internal Transfer Prices as Factor of Company´s Competitive Ability
Ing. Bohuslava Knapová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Blok: Vliv ICT na konkurenceschopnost
11:20 - 11:40Konkurenceschopnost a nezisková organizace
Ing. Jan Míka, Ing. Dalibor Tomšů, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
11:40 - 12:00Současné IS/ICT, udržení a zvýšení konkurenceschopnosti podniku
prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava
12:00 - 13:00Oběd