Průvodce praxí

Pokyny pro autory

Termín odevzdání příspěvku do SBORNÍKU je do 18. 3. 2011. Příspěvek může být v češtině, slovenštině nebo angličtině.

Finální znění příspěvku zasílejte na adresu sprinclo@vspj.cz. Příspěvek zpracujte podle níže uvedené šablony.