Průvodce praxí

Pokyny pro účastníky

  1. Konference Konkurence se koná 3. a 4. března 2011 v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava. Budova školy sousedí s autobusovým nádražím Jihlava. Pro účastníky, kteří přijedou vlakem, je přiložen plán cesty z nádraží ČD k místu pořádání konference pomocí MHD.
  2. Konference nemá konferenční poplatek, raut a pohoštění v přestávkách konference jsou hrazeny pořadatelem.
  3. Z konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, který bude účastníkům zaslán po skončení konference na adresu uvedenou v registraci.
  4. Registrace účastníků bude umístěna před aulou školy v přízemí.
  5. Pro prezentace v jednotlivých sekcích je k dispozici v učebnách počítač a datový projektor.