Průvodce praxí

Termíny

Termín pro odevzdání příspěvku: 18. 3. 2011

Registrace účasti na konferenci (včetně vyplnění názvu a abstraktu příspěvku): 25. 2. 2011

Termín konference je 3. a 4. března 2011