Průvodce praxí

Témata

Hlavní témata konference jsou:

  • Faktory konkurenceschopnosti a výzkumy významnosti těchto faktorů.
  • Aktuální změny v účetních a daňových předpisech a jejich potenciální vliv na podniky.
  • Nové přístupy k účetnictví a k podchycení faktorů konkurenceschopnosti.
  • Kompetence zaměstnanců nutné pro udržení konkurenceschopnosti podniků.
  • Nové marketingové a manažerské techniky zvyšující konkurenceschopnost organizací.
  • Úloha ICT při zvyšování konkurenceschopnosti podniků.
  • Faktory konkurenceschopnosti odvětví a národních ekonomik.