Průvodce praxí

Konference : Konkurence - 3. ročník

Konference KONKURENCE, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, je jednou z konferencí pořádaných v rámci projektu Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť, registračního čísla CZ.1.07/2.4.00/12.0115, operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, jehož je polytechnika řešitelem.

Již třetí ročník navazuje na tradici konferencí „Konkurence – teoretické a praktické aspekty“ pořádaných Katedrou ekonomických studií v minulých letech. Letošní ústřední téma konference vyjadřuje otázka:


„Konkurenceschopnost = výsledek znalostních, organizačních, účetních, daňových, či jiných faktorů?“


Cílem konference je podívat se na schopnost organizací obstát v konkurenci z nejrůznějších úhlů pohledu a hledat odpovědi na uvedenou otázku.

Garant konference a programový výbor si proto přejí široké zastoupení odborníků na procesy z různých oblastí života společnosti a kvalitní diskusi v odborných sekcích. Podporou tohoto přání jistě budou proslovy pozvaných odborníků, z podniků, firem, softwarových firem, z veřejné správy, cestovního ruchu a akademické půdy v rámci plenárního zasedání.

Ke stažení

Fotogalerie