Průvodce praxí

Konference : Zásah 2011

Konference záchranných a bezpečnostních složek a managementu územně samosprávných celků - ZÁSAH 2011, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Katedrou veřejné správy a regionálního rozvoje je jednou z konferencí, pořádaných v rámci projektu Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť, registračního čísla CZ.1.07/2.4.00/12.0115, operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, jehož je polytechnika řešitelem.

Konference je koncipována jako mezirezortní a interdisciplinární fórum pro svobodnou diskusi řídících pracovníků veřejné správy, záchranných a bezpečnostních složek územně samosprávných celků ČR, akademických pracovníků a odborníků z praxe. Akademická půda regionální a veřejnoprávní Vysoké školy polytechnické Jihlava je k tomu příležitostí.

Konference by měla periodicky přinášet nejen soubor cenných aktuálních poznatků z praxe samosprávy, bezpečnostních, záchranných a ochranných sborů a institucí, ale zejména navrhovat a nabízet možná praktická řešení stávajících problémů. Rovněž se očekává, že bude formulovat doporučení pro teoretické práce odborníků z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti v regionech ČR.

Programový a organizační výbor děkují všem za zájem o účast na konferenci.

Ke stažení

Fotogalerie