Průvodce praxí

Pokyny pro účastníky

  1. Konference JIHLAVSKÉ ZDRAVOTNICKÉ DNY 2011 - I. ROČNÍK se koná 21. dubna 2011 v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava. Budova školy sousedí s autobusovým nádražím Jihlava. Pro účastníky, kteří přijedou vlakem, je přiložen plán cesty z nádraží ČD k místu pořádání konference pomocí MHD.
  2. Konference nemá konferenční poplatek, raut, pohoštění v přestávkách konference jsou hrazeny pořadatelem konference.
  3. Registrace účastníků bude umístěna před aulou školy v přízemí. Účastníci dostanou podrobný program konference a SBORNÍK s příspěvky na CD.
  4. V průběhu konference, podle programu, jsou přestávky k občerstvení, raut (od 11,30 - 12,30) Ubytování si zabezpečují a hradí účastníci konference v hotelích města Jihlavy.
  5. Pro prezentace v jednotlivých sekcích je k dispozici v učebnách počítač a datový projektor.