Průvodce praxí

Konference : Jihlavské zdravotnické dny 2011 - I. ročník

Tato konference je pro akademické pracovníky vysokých škol.
Konferenci NEBUDOU přiděleny kreditní body od ČAS.

Konference JIHLAVSKÉ ZDRAVOTNICKÉ DNY 2011 - I. ROČNÍK, organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava, je jednou z konferencí pořádaných v rámci projektu Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť, registračního čísla CZ.1.07/2.4.00/12.0115, operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, jehož je polytechnika řešitelem.

Konference vytvoří prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti ošetřovatelství. Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného i zdravého člověka v péči o jeho zdraví. Významně se podílí na prevenci, diagnostice, terapii i rehabilitaci.

Cílem ošetřovatelství je podporovat a upevňovat zdraví, podílet se na navrácení zdraví, zmírňovat utrpení nemocného člověka a zajistit klidné umírání a důstojnou smrt.

Konference přinese různé pohledy na současnou problematiku poskytování ošetřovatelské péče, včetně zajištění kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče. Předpokládá se výměna zkušeností v jednotlivých oblastech ošetřovatelství na mezinárodní úrovni.

Programový a organizační výbor děkují všem za zájem o účast na konferenci.

Ke stažení

Fotogalerie