Průvodce praxí

Seminář : Vývoj kohezní politiky po roce 2013 a priority rozvoje kraje po roce 2013

s RNDr. Ing. Martinem Černým, MBA , ředitelem Sekce pro rozvoj regionu Krajského úřadu kraje Vysočina, profesně se orientuje na problematiku kohezní politiky EU a udržitelného rozvoje.

9. prosince 2010, 15:15 hod. v učebně P4 VŠP Jihlava, Tolstého 16

Ke stažení

Fotogalerie