Průvodce praxí

Semináře, panelové diskuse a konference

VŠPJ ve spolupráci s projektovými partnery uspořádala za dobu realizace projektu 37 seminářů se zajímavými odborníky a řečníky z aplikační sféry a 11 odborných konferencí. I v době udržitelnosti škola pokračuje v organizování těchto akcí zaměřených na odborná témata, tak aby měly vztah ke studijním programům a oborům VŠPJ. Především konference jsou důležitou platformou, kde se potkává akademický pohled na různá témata s aplikační sférou a na základě této spolupráce může i nadále vznikat zpětná vazba, která napomůže neustálému zefektivňování a úpravám studijních plánů všech oborů a forem výuky v souladu s potřebami aplikační sféry.

Přehled aktuálně připravovaných seminářů a konferencí:

Přehled realizovaných seminářů, konferencí:

Realizované semináře

Vyvíjejme profesionálně - Čistý kód

Google Developer Group Jihlava a katedra elektrotechniky a informatiky Vás zvou na cyklus přednášek "Vyvíjejme profesionálně", který je zaměřený na vývoj aplikací. Druhá z přednášek je na téma Čistý kód.
10. prosince 2014, 17:00 hod.  v zasedací místnosti VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Přednáška 3D tisk

Google Developer Group Jihlava Vás ve spolupráci s katedrou elektrotechniky a informatiky zve na přednášku o 3D tisku.
19. listopadu 2014, 17:00 hod.  v zasedací místnosti VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Vyvíjejme profesionálně - Verzování

Google Developer Group Jihlava a katedra elektrotechniky a informatiky Vás zvou na cyklus přednášek "Vyvíjejme profesionálně", který je zaměřený na vývoj aplikací. První z přednášek je na téma Verzování.
22. října 2014, 17:00 hod.  v zasedací místnosti VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Motivační seminář Stres a jeho zvládání

Poradenské centrum pro studenty pořádalo další z cyklu motivačních seminářů na téma stresu a jeho zvládání.
14. května 2014, 16:00 hod.  v jednací místnosti kanceláře rektora VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Interaktivní workshop Jak úspěšně zvládnout pracovní pohovor

Poradenské centrum pro studenty zorganizovalo interaktivní workshop na téma Jak úspěšně zvládnout pracovní pohovor se zástupci firmy Microsoft Dagmar Ševčíkovou (HR ředitelka) a Matthew Hynesem, (Recruitment Manager Microsoft).
18. března 2014, 16:00 hod.  v zasedací místnosti VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Motivační seminář „Pod lupou - první kolo výběrového řízení“

Poradenské centrum pro studenty pořádá již třetí z cyklu motivačních seminářů na téma výběrového řízení.
4. listopadu 2013, 16:00 hod.  v zasedací místnosti VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Motivační seminář „Motivační dopis - okénko do naší osobnosti“

Druhý z cyklu motivačních seminářů pod vedením lektorky Mgr. Dariny Čermákové se zaměřením na účel motivačního dopisu v procesu ucházení se o zaměstnání.
30. října 2013, 16:00 hod.  v zasedací místnosti VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Motivační seminář „Životopis, posel, jehož podoba určuje naši budoucnost“

Kurz pod vedením lektorky Mgr. Dariny Čermákové (referentky poradenského centra pro studenty)
21. října 2013, 16:00 hod.  v zasedací místnosti VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Workshop „Vedení lidí a motivace“

Cílem tohoto dvoudenního workshopu je naučit se poznat vlastní motivátory, odhalit motivátory členů týmu, pracovat s motivační typologií a jejím využití v praxi. Workshop bude rozdělen do dvou bloků. První se uskuteční 6. dubna 2013 v a druhý 13. dubna 2013.
6. dubna 2013, 9:00 hod.  v zasedací místnosti VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

„Odpadové hospodářství v Jihlavě

s Mgr. Renátou Kubištovou Havlínovou z Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy a Ing. Zbyňkem Boudou, ředitelem Energetické Agentury Vysočiny.
13. prosince 2012, 15:30 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

„Nové směry v asistované reprodukci“

s RNDr. Romanem Rybářem, Ph.D. – klinickým embryologem ze Sanatoria pro zdraví, krásu a plodnost.
13. prosince 2012, 10:00 hod.  v posluchárně P4, VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Finanční nástroje podpory podnikání z evropských fondů

s Ing. Ivanem Takáčem, PhD., z Fakulty európskych študií a regionálneho rozvoja Slovenskej pol‘nohospodárskej univerzity v Nitre.
12. prosince 2012, 12:30 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

„Financování sportu v Jihlavě“

s Bedřichem Ščerbanem generálním manažerem HC Dukla Jihlava a Mgr. Tomášem Koukalem vedoucím Odboru školství, kultury a tělovýchovy Statutárního města Jihlavy.
27. listopadu 2012, 15:30 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

IT kriminalita

s Ing. Petrem Pavlincem - vedoucím Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
8. listopadu 2012, 15:30 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

„Hospodaření Ekofarmy Eben“

ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně
6. listopadu 2012, 0:00 hod.  v Lednici na Moravě

více informací
 

Moderní formy platebního styku a depozitní obchody

s generálním ředitelem Volksbank CZ, a. s., Ing. Liborem Holubem
21. května 2012, 12:30 hod.  v posluchárně P3, VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Motivace a hodnocení zaměstnanců

s Ing. Bc. Ivanou Hanákovou Kosourovou, DiS., vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina
13. března 2012, 15:00 hod.  v posluchárně P4, VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Exkurze/seminář Parlament ČR


8. prosince 2011, 9:00 hod.  

více informací
 

Kvalita péče a bezpečí pacientů v ošetřovatelství – problematika nemocničních nákaz

s Renatou Pokornou
1. prosince 2011, 10:00 hod.  ve Velkém sále kina Dukla, Jana Masaryka 20, Jihlava (mapa)

více informací
 

Regionální politika a rozvoj: „Příprava ČR na období 2014 – 2020 rizika a příležitosti“

s Ing. Danielem Braunem, MA, prvním náměstkem ministra pro místní rozvoj ČR - Ing. Kamila Jankovského.
28. listopadu 2011, 13:30 hod.  v posluchárně P2 VŠP Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

více informací
 

Etika a česká média

s PhDr. Václavem Moravcem.
23. listopadu 2011, 13:30 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

více informací
 

Uplatňování kohezní politiky ve Slovenské republice a příprava projektů z evropských fondů

s Ing. Marcelou Chrenekovou a Ing. Barborou Milotovou, PhD., odborníky na financování a management projektů z evropských fondů, pedagogy z Fakulty európskych študií a regionálneho rozvoja Slovenskej pol‘nohospodárskej univerzity v Nitre.
2. listopadu 2011, 16:00 hod.  v posluchárně P1 VŠP Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

více informací
 

Význam folklórních tradic

s Pavlem Petrželou. Vedoucí souboru Marýnka Vracov, propagátor a výrobce malých cimbálů, tanečník, zpěvák, skladatel a cimbálista.
26. října 2011, 15:15 hod.  v posluchárně P2, VŠP Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

více informací
 

Mozek se učí sám

s Romanem Hassmannem. Roman Hassmann vyšel z chudých poměrů a začínal jako údržbář. Nyní je vlastníkem několika prosperujících firem. K úspěchu mu pomohla originální podnikatelská filozofie.
23. května 2011, 14:45 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

více informací
 

Diplomatický protokol a společenská etiketa

s Ing. Ivanou Šteklovou, vedoucí Odboru sekretariátu hejtmana kraje Vysočina.
17. května 2011, 16:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Šířková pásovitost krajin Asie

s prof. RNDr. Jaromírem Demkem, DrSc., předním českým geografem a geomorfologem
10. května 2011, 9:45 hod.  v divadelním sále DKO, Tolstého 2, Jihlava

více informací
 

Poznej sám sebe a pochopíš svůj potenciál aneb kam se vrhnout po škole

s Pavlem Hájkem, majitelem a ředitelem personálně vzdělávací společnosti Jobs 21, s.r.o., která se zaměřuje na obsazování volných pracovních míst pro české i zahraniční společnosti na pozice středního a vyššího managementu.
9. května 2011, 14:45 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

více informací
 

Popáleninové trauma

s Mgr. Lenkou Šetelíkovou, vrchní sestrou Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
5. května 2011, 9:45 hod.  v posluchárně P4, VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Biopotraviny a ekologické zemědělství

s doc. Ing. Jaroslavem Jánským, CSc., proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost a vnější vztahy.
3. května 2011, 15:00 hod.  v aule Mendelovy univerzity v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třída Generála Píky 7, 613 00 Brno - Černá Pole

více informací
 

Smalltalk Jihlava '11


20. dubna 2011, 9:00 hod.  v zasedací místnosti VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Právo ve zdravotnictví

s MUDr. JUDr. Lubomírem Vondráčkem
19. dubna 2011, 10:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Jak prodat sám sebe

s Pavlem Hájkem, majitelem a ředitelem personálně vzdělávací společnosti Jobs 21, s.r.o., která se zaměřuje na obsazování volných pracovních míst pro české i zahraniční společnosti na pozice středního a vyššího managementu.
21. března 2011, 15:00 hod.  v aule VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava

více informací
 

Nové trendy v pojišťovnictví, propojování finančních služeb

s Ing. Jiřím Novotným, ředitelem Centrální pobočky Komerční pojišťovny
8. března 2011, 13:30 hod.  v posluchárně P4, VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Vývoj kohezní politiky po roce 2013 a priority rozvoje kraje po roce 2013

s RNDr. Ing. Martinem Černým, MBA , ředitelem Sekce pro rozvoj regionu Krajského úřadu kraje Vysočina, profesně se orientuje na problematiku kohezní politiky EU a udržitelného rozvoje.
9. prosince 2010, 15:15 hod.  v učebně P4 VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Centrum Babylon jako podnikatelský záměr

s Ing. Milošem Vajnerem, předsedou představenstva akciové společnosti Centrum Babylon, libereckým podnikatelem, bývalým zastupitelem města Liberec.
2. prosince 2010, 14:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Fair Trade – idea spravedlivého obchodu a její naplňování v praxi

s Ing. Jiřím Sládkem, předním propagátorem myšlenky férového obchodování v Česku a jednatelem společnosti Fair Trade Centrum s.r.o.
1. prosince 2010, 13:30 hod.  v učebně P1 SVŠE Znojmo, Loucká 21

více informací
 

Jazyková stránka tlumočení a kongresová turistika

s Mgr. Janou Olivovou překladatelkou, tlumočnicí a redaktorkou Českého rozhlasu - Vltava.
4. listopadu 2010, 14:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Co jsou peníze?

s Prof. PhDr. Janem Sokolem, Ph.D., CSc., filosofem, překladatelem filosofických textů, vysokoškolským pedagogem, publicistou, bývalým ministrem školství a kandidátem na prezidenta ve volbách v r. 2003.
26. října 2010, 16:00 hod.  v posluchárně P3 VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Stres a stresové selhávání

s primářem MUDr. Janem Cimickým, CSc., českým psychiatrem, básníkem, spisovatelem a překladatelem.
13. října 2010, 16:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Psychologie reklamy

s Doc. PhDr. Jitkou Vysekalovou, Ph.D, psycholožkou, zakladatelkou a prezidentkou České marketingové společnosti.
7. října 2010, 14:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Sociální sítě

s Mgr. Adamem Javůrkem, bloggerem a odborníkem na online žurnalistiku
25. května 2010, 15:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Psychosociální krizová pomoc

s PhDr. Bohumilou Bašteckou, Ph.D., psycholožkou z oblasti sociální a klinické
17. května 2010, 9:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Výzkum mediálního trhu

s PhDr. Václavem Hradeckým, vedoucím oddělení výzkumu a analytiky Českého rozhlasu
15. dubna 2010, 9:45 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Nejen o ekonomických tématech

s PhDr. Tomášem Sedláčkem, hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB
30. března 2010, 11:00 hod.  v P3 VŠPJ, Tolstého 16

více informací
 

Příprava rozhovoru, moderování

s Helenou Šulcovou, moderátorkou Studia 6 na ČT24 a externí spolupracovnicí Radiožurnálu
5. března 2010, 10:30 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Nové trendy v multimediální tvorbě

s Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem pražské Zoologické zahrady
26. února 2010, 10:20 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Realizované konference

Konkurence 2014

Šestý ročník konference, která má již na VŠPJ dlouholetou tradici pořádanou Katedrou ekonomických studií
14. května 2014, 0:00 hod.  v budově VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Jihlavské zdravotnické dny 2014

Čtvrtý ročník konference navazující na předchozí roky s názvem „Ošetřovatelství a porodní asistence 21. Století“
24. dubna 2014, 0:00 hod.  v budově VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Software Development and Object Technologies 2013

Cílem této konference je vytvořit prostor pro sdílení aktuální znalosti a zkušenosti v oblasti IT technologií např. vývoj software, analýza a návrh systémů a procesů, modelování a simulace apod.
8. listopadu 2013, 0:00 hod.  v budově VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Konkurence 2013

Již 5. ročník konference pořádané každoročně Katedrou ekonomických studií. Tematické zaměření letošního ročníku je „Teoretické a praktické aspekty konkurence“.
16. května 2013, 0:00 hod.  v aule VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

více informací
 

Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistence

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti aktivního vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného i zdravého člověka v péči o jeho zdraví.
18. dubna 2013, 0:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Trendy a technologie

Konference Trendy a technologie má za cíl zprostředkovat studentům i akademickým pracovníkům setkání s inovativními přístupy zejména v oblasti elektrotechniky a informatiky, prezentovanými odborníky z široké praxe. Tento cíl zcela souzní s posláním Vysoké školy polytechnické Jihlava, totiž orientovat se na aplikovanou vzdělanost a podporovat spolupráci s aplikační sférou.
5. prosince 2012, 8:00 hod.  VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Matematika v ekonomické praxi

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti využití matematiky v ekonomické praxi, jako významné fáze před jejich komputerizací. Konference přinese různé přístupy k procesům a jejich modelování.
15. listopadu 2012, 8:00 hod.  VŠP Jihlava

více informací
 

Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu

Vysoká škola polytechnická, Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje a Kraj Vysočina pořádají 31. 5. 2012 konferenci na téma Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu.
31. května 2012, 9:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Konkurence

Již čtvrtý ročník navazuje na tradici konferencí „Konkurence – teoretické a praktické aspekty“ pořádaných Katedrou ekonomických studií v minulých letech.
26. dubna 2012 - 27. dubna 2012  v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

více informací
 

Jihlavské zdravotnické dny 2012 - II. ročník

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti aktivního vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného i zdravého člověka v péči o jeho zdraví.
19. dubna 2012, 8:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

více informací
 

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Cílem konference je podívat se na ekonomiku českých regionů obecně a především z pohledu cestovního ruchu.
1. prosince 2011, 9:30 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Zásah 2011

Konference je koncipována jako mezirezortní a interdisciplinární fórum pro svobodnou diskusi řídících pracovníků veřejné správy, záchranných a bezpečnostních složek územně samosprávných celků ČR, akademických pracovníků a odborníků z praxe.
1. června 2011, 9:00 hod.  v aule VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Jihlavské zdravotnické dny 2011 - I. ročník

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti aktivního vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného i zdravého člověka v péči o jeho zdraví.
21. dubna 2011, 8:00 hod.  VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Konkurence - 3. ročník

Již třetí ročník navazuje na tradici konferencí „Konkurence – teoretické a praktické aspekty“ pořádaných Katedrou ekonomických studií v minulých letech.
3. března 2011 - 4. března 2011  VŠP Jihlava, Tolstého 16

více informací
 

Matematika v ekonomické praxi

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti využití matematiky v ekonomické praxi, jako významné fáze před jejich komputerizací. Konference přinese různé přístupy k procesům a jejich modelování.
9. prosince 2010 - 10. prosince 2010  VŠP JIhlava

více informací
 

Modelování procesů

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti modelování, procesů, jako významné fáze před jejich komputerizací (zpracování pomocí počítače). Konference přinese různé přístupy k procesům a jejich modelování a používání podpůrných grafických nástrojů.
21. října 2010, 8:00 hod.  VŠP Jihlava

více informací