Průvodce praxí

O projektu

Název projektu: Most k partnerství – VŠPJ tvoří síť
Název projektu anglicky: The Bridge to Partnership – the College of Polytechnics Jihlava Creates the Network
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010
Předpokládané datum
ukončení projektu:
31. 12. 2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0115
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.4
Název oblasti podpory: Partnerství a sítě
 
Žadatel projektu: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Na realizaci se podílí:

Partneři s finanční spoluúčastí:

  • Vysočina
  • Statutární město Jihlava
  • Krajská hospodářská komora kraje Vysočina

Partneři bez finanční spoluúčasti:

  • Mendelova univerzita v Brně
  • Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava
  • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.