Průvodce praxí

Cíl projektu

Cílem projektu je posílení vztahů mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava, Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina, Mendelovou univerzitou v Brně, Soukromou vyšší odbornou školou sociální, o.p.s. Jihlava a Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, s.r.o. za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků a praktické spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a aplikační sférou.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Webový portál
  2. Kontaktní centrum
  3. Semináře/panelové diskuse a konference
  4. Vzdělávací a tréninkové moduly
  5. Pracovní stáže

Provázanost jednotlivých aktivit povede ke sladění obsahu výuky s potřebami zaměstnavatelů ze soukromého a veřejného sektoru, čímž vzroste počet řešených analýz, studií a projektů aplikovaného výzkumu pro subjekty praxe. Zároveň se zvýší míra zapojení odborníků z praxe do výuky a přiblíží se obsah prakticky zaměřených předmětů aktuálním potřebám praxe.

Inovativnost projektu spočívá zejména v konkrétním a cíleném zapojení odborníků z praxe a expertů na definování podoby série tréninkových modulů (metodik), které umožní cílovým skupinám vzdělávat podle potřeb praxe a studentům osvojovat si při výuce potřebné a v praxi využitelné kompetence. Udržitelná a kvalitně nastavená výměna informací mezi vzdělávací a aplikační sférou a její konkrétní využívání ve výuce, při odborných stážích i při vzájemné spolupráci ve vědecké a výzkumné činnosti je v rámci projektu unikátní a inovativní.