Průvodce praxí

Pracovní stáže

Klíčová aktivita Pracovní stáže je úzce propojena s prací na Průvodcích praxí. V  průběhu druhého roku příprav uvedených Průvodců byla jejich pracovní verze testována formou pracovních stáží akademických pracovníků a studentů v různých firmách a také institucích finančních partnerů. Pracovní stáže měly za cíl sladit pracovní verze Průvodců praxí s představami tutorů/majitelů firem a vedoucích daných odborů - úseků u finančních partnerů. Těchto pracovních stáží se účastnily všechny pracovní týmy podílející se na přípravě Průvodců, vždy minimálně dva studenti a dva akademičtí pracovníci z každého týmu - katedry. Studentům a akademickým pracovníkům se věnoval tutor z dané firmy - organizace. Výstupem Pracovních stáží jsou závěrečné zprávy uvedené níže za jednotlivé katedry.

Závěrečné zprávy z realizovaných pracovních stáží

Katedra cestovního ruchu

Katedra zdravotnických studií

Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje

Katedra technických studií

Katedra ekonomických studií