Průvodce praxí

Partneři projektu

Partneři s finanční spoluúčastí:

Partneři bez finanční spoluúčasti:

Vysočina ( www.kr-vysocina.cz )

Zapojení kraje Vysočina logicky vyplývá z jeho činnosti jako vyššího územně samosprávného celku směrem k rozvoji regionu. VŠPJ vznikla za silné podpory kraje Vysočina a tato vzájemná podpora pokračuje a stále se rozšiřuje. V roce 2009 byla uzavřena mezi krajem Vysočina a VŠPJ rámcová smlouva o vzájemné dlouhodobé spolupráci. Někteří studenti VŠPJ realizují povinnou praxi na Krajském úřadě kraje Vysočina.

Kraj Vysočina je finančním partnerem projektu. Po dobu realizace projektu se bude podílet na pořádání odborných seminářů, panelových diskusí a konferencí. Někteří zaměstnanci Krajského úřadu kraje Vysočina vystoupí na konferencích jako klíčoví řečníci. Kraj Vysočina poskytne součinnost i při přípravě vzdělávacích modulů, což bude vyžadovat účast některých zaměstnanců Krajského úřadu kraje Vysočina při tvorbě metodiky v klíčové aktivitě věnované vzdělávacím modulům. Kraj se bude podílet také na realizaci klíčové aktivity pracovních stáží. Dvě pracovní stáže proběhnou na Krajském úřadě kraje Vysočina.

MKontaktní osoba: RNDr. Ing. Martin Černý, MBA, cerny.m@kr-vysocina.cz

Statutární město Jihlava ( www.jihlava.cz )

Zapojení statutárního města Jihlavy vyplývá z jeho činnosti jako územně samosprávného celku směrem k rozvoji města. VŠPJ vznikla za silné podpory statutárního města Jihlavy a tato vzájemná podpora pokračuje. Povinnou praxi vykonávají někteří studenti VŠPJ na Magistrátu města Jihlavy.

Statutární město Jihlava je finančním partnerem projektu. Po dobu realizace projektu se bude podílet na pořádání odborných přednášek a konferencí. V rámci této aktivity vystoupí někteří zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy jako přednášející nebo klíčoví řečníci. Dále město poskytne součinnost při přípravě vzdělávacích modulů, což bude vyžadovat účast některých zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy při tvorbě metodiky v aktivitě vzdělávacích modulů. Statutární město Jihlava bude spolupracovat s VŠPJ i v rámci klíčové aktivity pracovních stáží, jedna pracovní stáže proběhne na Magistrátu města Jihlavy.

MKontaktní osoba: Mgr. Tomáš Koukal, tomas.koukal@jihlava-city.cz

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina ( www.hkjihlava.cz )

Hlavním cílem projektu je navazování spolupráce a výměna informací mezi akademickou sférou a praxí. VŠPJ je veřejná vysoká se silnou vazbou na region Vysočiny. Z tohoto pohledu představuje Krajská hospodářská komora Vysočiny (KHK) klíčového partnera pro zprostředkování kontaktu s jednotlivými firmami. Účast VŠPJ na aktivitách hospodářské komory vyplývá také z řádného členství VŠPJ v Hospodářské komoře Jihlava.

MKontaktní osoba: Ing. Tomáš Prchal, prchal@hkjihlava.cz

Mendelova univerzita v Brně ( www.mendelu.cz )

Mendelova univerzita jako hlavní činnost poskytuje vysokoškolské vzdělání. MENDELU je veřejná vysoká škola univerzitního typu. V rámci projektu je vhodné rozšířit cílovou skupinu o akademické pracovníky a studenty veřejné univerzitní školy. Zejména v rámci ekonomických a hospodářských programů se MENDELU zaměřuje na obdobnou oblast jako VŠPJ. Mezi VŠPJ a MENDELU existuje i nepřímá historická vazba, neboť do roku 1994 sídlilo v budově současné VŠPJ dislokované pracoviště současné MENDELU.

Mendelova univerzita v Brně je nefinančním partnerem projektu. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů bude spolupracovat především při oslovování a aktivizaci cílové skupiny. Akademičtí pracovníci a studenti MENDELU, jsou cílovou skupinou, z čehož vyplývá, že se mohou bezplatně účastnit pořádaných seminářů, panelových diskusí a konferencí a že stanovenému počtu účastníků cílové skupiny bude propláceno cestovné na tyto akce. Výstupy vzdělávacích modulů (manuály a výsledné zprávy) budou bezplatně poskytnuty k dalšímu využívání MENDELU.

MKontaktní osoba: doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., Jansky@mendelu.cz

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava ( www.svoss.cz )

Hlavní činností Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s. Jihlava (SVOŠS) je poskytování vyššího odborného vzdělání. Jedná se o soukromou instituci působící v terciárním vzdělávání. V rámci projektu je vhodné rozšířit cílovou skupinu o pedagogické pracovníky a studenty vyšší odborné školy. SVOŠS byla oslovena jako partner zejména pro její hluboké zkušenosti v oblasti praktického zaměření studia a působení ve stejném městě jako VŠPJ.

SVOŠS je nefinančním partnerem projektu. Očekává se součinnost při oslovování a aktivizaci cílové skupiny. Pedagogickým pracovníkům a studentům SVOŠS bude jako cílové skupině nabídnuta bezplatná účast na pořádaných seminářích, panelových diskusích a konferencích. Stanovenému počtu účastníků bude jako podpora účasti propláceno cestovné na výše uvedené akce. Výstupy vzdělávacích modulů (manuály a výsledné zprávy) budou bezplatně poskytnuty k dalšímu využívání SVOŠS.

ŽKontaktní osoba: Mgr. Jana Dvořáková, jana.dvorakova@svoss.cz

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. ( www.svse.cz )

Hlavní činností Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, s.r.o. je poskytování vysokoškolského vzdělání. Stejně jako VŠPJ je vysokou školou neuniverzitního typu, ale na rozdíl od VŠPJ vysokou školou soukromou. V rámci ekonomických a hospodářských programů se SVEŠ Znojmo zaměřuje na obdobnou oblast jako VŠPJ. Pojítkem je také blízkost regionu, v němž obě školy sídlí a působí.

SVŠE Znojmo je nefinančním partnerem projektu. Bude poskytovat součinnost při oslovování a aktivizaci cílové skupiny. Akademickým pracovníkům a studentům SVŠE Znojmo bude umožněno bezplatně se účastnit jako cílová skupina pořádaných seminářů, panelových diskusí a konferencí a stanovenému počtu účastníků cílové skupiny bude propláceno cestovné na tyto akce. Výstupy vzdělávacích modulů (manuály a výsledné zprávy) budou bezplatně poskytnuty k dalšímu využívání SVŠE Znojmo.

ŽKontaktní osoba: Mgr. Zuzana Němcová, nemcova@svse.cz