Průvodce praxí

Kontaktní centrum

Veškeré činnosti kontantního centra po ukončení realizace projektu zajišťují pracovníci stávajících útvarů VŠPJ dle pracovně-organizačního řádu. Odpovědnost za správu webového portálu, poskytování informací, dodržování pravidel jednotného vizuálního stylu a jednotnou prezentaci VŠPJ navenek nese kancelář rektora.
Počátkem roku 2012 bylo na VŠPJ zřízeno Poradenské a kariérní centrum pro studeny, které mimo jiné zajišťuje funkci jednotného kontaktního místa pro spolupráci s aplikační sférou. Z pohledu udržitelnosti projektu je nejdůležitější činností rozšiřování sítě subjektů zprostředkovávajících praxi studentům během studia a uplatnění absolventů po ukončení studia.

Kontaktní osoba pro komunikaci s aplikační sférou:

Mgr. Věra Častová
Poradenské a kariérní centrum pro studenty
tel.: 567 141 104
email: vera.castova@vspj.cz
kancelář: 3N065

Kontaktní osoba pro správu webu a realizaci akci:

Miloslav Vytasil
vedoucí kanceláře rektora
tel.: 567 141 106
email: miloslav.vytasil@vspj.cz
kancelář: 2N035

Adresa: VŠPJ, Tolstého 16, 586 05 Jihlava.