Průvodce praxí

Fotogalerie

Finanční nástroje podpory podnikání z evropských fondů

Nové směry v asistované reprodukci

Financování sportu v Jihlavě

Trendy a technologie

 

Matematika v ekonomické praxi

Hospodaření Ekofarmy Eben

IT kriminalita

Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu

 

Moderní formy platebního styku a depozitní obchody

Konkurence 2012

Jihlavské zdravotnické dny 2012

Motivace a hodnocení zaměstnanců

 

Exkurze/seminář Parlament ČR

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Regionální politika a rozvoj: „Příprava ČR na období 2014 – 2020 rizika a příležitosti

Kvalita péče a bezpečí pacientů v ošetřovatelství

 

Etika a česká média

Uplatňování kohezní politiky ve Slovenské republice a příprava projektů z evropských fondů

Význam folklórních tradic

Konference Zásah 2011

 

Diplomatický protokol a společenská etiketa

Mozek se učí sám

Poznej sám sebe a pochopíš svůj potenciál aneb kam se vrhnout po škole

Šířková pásovitost krajin Asie

 

Jihlavské zdravotnické dny 2011

Biopotraviny a ekologické zemědělství

Smalltalk Jihlava '11

Právo ve zdravotnictví

 

Popáleninové trauma

Jak prodat sám sebe

Nové trendy v pojišťovnictví, propojování finančních služeb

Konkurence - 3. ročník

 

Vývoj kohezní politiky po roce 2013

Centrum Babylon jako podnikatelský záměr

Fair trade

Jazyková stránka tlumočení a kongresová turistika

 

Matematika v ekonomické praxi

Co jsou peníze?

Stres a stresové selhávání

Psychologie reklamy

 

Modelovací procesy

Sociální sítě

Psychosociální krizová pomoc

Výzkum mediálního trhu

 

Nejen o ekonomických tématech

Příprava rozhovoru, moderování

Nové trendy v multimediální tvorbě